Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Unifam Việt Nam đã triển khai chương trình tặng kẹo miễn phí cho thiếu nhi. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1-6-2020

 

Product image and brand presence Milkita

Product image and brand presence Milkita

 

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

 

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

CÔNG TY UNITED FAMILY FOOD VIỆT NAM  TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Hình ảnh bán hàng của nhân viên Unifam Việt Nam

Hình ảnh bán hàng của nhân viên Unifam Việt Nam

 

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Quy Nhơn 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Quy Nhơn 2016

 

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MIỀN BẮC 2016

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NĂM MIỀN BẮC 2016