Hoạt động huấn luyện, events

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

This post is also available in: EnglishUnifam Việt Nam đã triển khai chương trình tặng kẹo miễn phí cho thiếu...

Product image and brand presence Milkita

Product image and brand presence Milkita

This post is also available in: EnglishProduct image and brand presence Milkita  

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

This post is also available in: EnglishTổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

This post is also available in: EnglishĐội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam  

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

This post is also available in: EnglishCÔNG TY UNITED FAMILY FOOD VIỆT NAM  TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

This post is also available in: EnglishHuấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Hình ảnh

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

This post is also available in: EnglishUnifam Việt Nam đã triển khai chương trình tặng kẹo miễn phí cho thiếu...

Product image and brand presence Milkita

Product image and brand presence Milkita

This post is also available in: EnglishProduct image and brand presence Milkita  

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

This post is also available in: EnglishTổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

This post is also available in: EnglishĐội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam  

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

This post is also available in: EnglishCÔNG TY UNITED FAMILY FOOD VIỆT NAM  TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

This post is also available in: EnglishHuấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016