TRAINING ACTIVITIES, EVENTS

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Unifam Việt Nam đã triển khai chương trình tặng kẹo miễn phí cho thiếu nhi. Nhân dịp quốc tế thiếu...

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita  

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam  

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

CÔNG TY UNITED FAMILY FOOD VIỆT NAM  TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

PICTURE

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Hoạt động tặng kẹo nhân dịp Tết Thiếu Nhi 2020

Unifam Việt Nam đã triển khai chương trình tặng kẹo miễn phí cho thiếu nhi. Nhân dịp quốc tế thiếu...

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita

Hình ảnh sản phẩm và sự hiện diện của thương hiệu Milkita  

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Tổ chức Teambuilding cho nhân viên công ty năm 2019

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam

Đội ngũ nhân viên sales Unifam Việt Nam  

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

Tiệc tất niên Unifam Việt Nam cùng tập đoàn UFF INDO

CÔNG TY UNITED FAMILY FOOD VIỆT NAM  TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng tại Hồ Chí Minh 2016